8. Neuvottelukunta

Fingridin hallitus nimeää 10–14 hengen neuvottelukunnan, joka toimii yhdyssiteenä yhtiön ja sen asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta on neuvoa antava elin, joka antaa asiakasnäkökulmasta näkemyksiä yhtiön kantaverkkoliiketoimintaan ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyen.  Neuvottelukunta edustaa laajasti sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä, käyttäjiä ja muita sähkömarkkinatoimijoita.

Neuvottelukunnasta on määrätty Fingridin yhtiöjärjestyksessä. Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain neuvottelukunnan työskentelyä koskevan ohjesäännön. Neuvottelukunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimitusjohtaja ja yhtiön asiakkuuksista vastaava johtaja osallistuvat neuvottelukunnan kokouksiin.

Neuvottelukunnan kokoonpano on kuvattu yhtiön internetsivuilla.

Neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Neuvottelukunta käsitteli kokouksissaan erityisesti sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden murrosta sekä digitalisaation ja älyverkkojen tuomia mahdollisuuksia ja näiden vaikutuksia erityisesti asiakasnäkökulmasta.