Tunnusluvut

1.2 Tunnusluvut
KONSERNIN TUNNUSLUVUT            
    2016 2015 2014 2013 2012
    IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Toiminnan laajuus            
Liikevaihto milj.€ 586,1 600,2 567,2 543,1 522,1
             
Investoinnit, brutto milj.€ 146,7 147,5 129,5 225,3 139,0
– liikevaihdosta % 25,0 24,6 22,8 41,5 26,6
             
Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot milj.€ 2,4 1,8 1,7 1,8 1,5
– liikevaihdosta % 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
             
Henkilöstö keskimäärin   336 319 305 277 269
Henkilöstö tilikauden lopussa   334 315 313 287 275
             
Palkat ja palkkiot yhteensä milj.€ 22,7 21,3 20,5 19,0 18,2
             
Kannattavuus            
Liikevoitto milj.€ 192,0 162,6 142,8 115,3 94,6
– liikevaihdosta % 32,8 27,1 25,2 21,2 18,1
             
Voitto ennen veroja milj.€ 173,9 129,3 132,9 87,3 88,3
– liikevaihdosta % 29,7 21,5 23,4 16,1 16,9
             
Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 8,7 7,6 6,3 5,6
Oman pääoman tuotto % 18,8 15,0 16,3 15,0 12,4
             
Rahoitus ja taloudellinen asema            
Omavaraisuusaste % 36,4 33,5 31,0 29,5 27,3
Korolliset nettolainat milj.€ 1 028,0 1 026,9 1 046,1 1 076,7 1 030,3
Nettovelkaantuminen   1,3 1,4 1,6 1,7 1,8
             
Osakekohtaiset tunnusluvut            
Tulos/osake 41 706,1 31 150,8 32 027,9 27 277,9 20 159,2
Osinko/A-osake 37536,09* 33 686,24 21 655,44 29 788,26 5 115,89
Osinko/B-osake 16038,49* 16 038,49 16 038,49 16 038,50 2 018,26
             
Osinko/tulos A-osake % 90,0 108,1 67,6 109,2 25,4
Osinko/tulos B-osake % 38,5 51,5 50,1 58,8 10,0
Oma pääoma/osake 230 301 213 822 200 568 193 293 171 365
             
Osakkeiden lukumäärä 31.12.            
– A-sarjan osakkeet kpl 2 078 2 078 2 078 2 078 2 078
– B-sarjan osakkeet kpl 1 247 1 247 1 247 1 247 1 247
Yhteensä kpl 3 325 3 325 3 325 3 325 3 325
             

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

 
Sijoitetun pääoman tuotto, % = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut  × 100
    Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)    
 
Oman pääoman tuotto, % = Tilikauden voitto  × 100
    Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)  
 
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma × 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot   
 
Tulos/osake, € = Tilikauden voitto  
    Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä   
 
Osinko/osake, € = Tilikauden osinko  
    Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä    
 
Osinko/tulos, %       = Osinko/osake × 100
    Tulos/osake  
 
Oma pääoma/osake, € = Oma pääoma  
    Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
 
Korolliset nettolainat, €    = Korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat   
       
 
Nettovelkaantuminen    = Korolliset lainat - rahoitus- ja rahavarat  
    Oma pääoma