Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

2.3 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma, 1 000 €            
  Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonmuutosrahastot Muuntoerot Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
1.1.2015 55 922 55 922 -11 543 -422 567 009 666 889
Tilikauden laaja tulos            
Tilikauden voitto tai tappio         103 576 103 576
Muut laajan tuloksen erät            
Rahavirran suojaukset     5 785     5 785
Muuntoerot       -309   -309
Myytävissä olevat sijoitukset     18     18
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna     5 803 -309   5 494
Laaja tulos     5 803 -309 103 576 109 070
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osinko vuodelta 2014         -65 000 -65 000
31.12.2015 55 922 55 922 -5 740 -731 605 585 710 960
             
1.1.2016 55 922 55 922 -5 740 -731 605 585 710 960
Tilikauden laaja tulos            
Tilikauden voitto tai tappio         138 673 138 673
Muut laajan tuloksen erät            
Rahavirran suojaukset     5 785     5 785
Muuntoerot       318   318
Myytävissä olevat sijoitukset     13     13
Muut laajan tuloksen erät yhteensä verovaikutuksella oikaistuna     5 799 318   6 117
Laaja tulos     5 799 318 138 673 144 790
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osinko vuodelta 2015         -90 000 -90 000
31.12.2016 55 922 55 922 59 -413 654 258 765 749