5 Vahva rahoituksellinen asema

Tämä luku keskittyy kuvaamaan Fingridin rahoituksen muodostumisen ja niihin liittyvien riskien hallinnan, ja samalla lyhytaikaisten, maksuvalmiutta ylläpitävän rahoitusomaisuuden muodostumisen.

Luvussa kuvataan yhtiön pääoman hallinnan periaatteet, omistusrakenne ja osingonjakopolitiikka.

Luvun loppuun on kerätty yhteenveto kaikista rahoitusvaroista ja rahoitusveloista sekä johdannaisista, joita yhtiö käyttää yksinomaan riskienhallinnan tarkoituksiin. Riskit liittyvät erilaisiin markkinariskeihin: sähkön hintariskiin ja korko- ja valuuttariskiin. Sähköriskin hallinta on kuvattu tilinpäätöksen luvussa 3.7