Emoyhtiön tuloslaskelma

7 Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)
7.1 Emoyhtiön tuloslaskelma
    1-12/2016 1-12/2015
  Liitetieto
LIIKEVAIHTO 2 581 409 910,01 592 403 122,38
Liiketoiminnan muut tuotot 3 12 693 378,54 5 358 153,35
Materiaalit ja palvelut 4 -241 754 851,27 -233 431 910,68
Henkilöstökulut 5 -28 597 902,39 -25 804 349,63
Poistot ja arvonalentumiset 6 -108 266 566,81 -103 322 929,47
Liiketoiminnan muut kulut 7,8 -65 773 725,99 -57 903 667,10
       
LIIKEVOITTO   149 710 242,09 177 298 418,85
Rahoitustuotot ja -kulut 9 -20 121 491,84 -22 835 249,11
       
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ   129 588 750,25 154 463 169,74
       
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   129 588 750,25 154 463 169,74
Tuloverot 10 -25 722 449,53 -30 721 273,94
TILIKAUDEN VOITTO   103 866 300,72 123 741 895,80