8 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoittaneet

Helsingissä 17. helmikuuta 2017

Juhani Järvi
Puheenjohtaja

Juha Majanen
Varapuheenjohtaja

Sanna Syri

Esko Torsti

Anu Hämäläinen

Jukka Ruusunen
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 17. helmikuuta 2017

PricewaterhouseCoopers Oy

Tilintarkastusyhteisö

Jouko Malinen, KHT