Asiakastoimikunnat ja neuvottelukunta

Fingridillä on neuvottelukunta ja kolme asiakastoimikuntaa. Neuvottelukunta on vuorovaikutuskanava asiakkaiden ja yhtiön välillä. Sen kautta yhtiö jakaa tietoa tilanteestaan ja suunnitelmistaan. Asiakasryhmien edustajat puolestaan voivat ottaa kantaa neuvottelukunnassa esitettyihin asioihin. Neuvottelukunta käsittelee yhtiön koko toimintakenttää ja sen asiakkailleen tarjoamia palveluita. Neuvottelukunnassa käsiteltävä tieto on avoimesti yhtiön kaikkien sidosryhmien käytössä. Vuonna 2016 neuvottelukunnassa keskusteltiin etenkin sähköjärjestelmän ja sähkömarkkinoiden murroksesta sekä digitalisaation ja älyverkkojen tuomista mahdollisuuksista.

Asiakastoimikunnat käsittelevät kukin oman osa-alueensa asioita. Käyttötoimikunnan tehtävänä on ottaa kantaa ja esittää näkemyksiä sähköjärjestelmän käyttöön ja käyttövarmuuden hallintaan liittyviin asioihin. Markkinatoimikunta on keskustelufoorumi, joka auttaa yhtiötä pohjoismaisten ja eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Verkkotoimikunnan tehtävänä on toimia verkon kehittämiseen ja verkko-omaisuuden hallintaan liittyvänä yhteistyöelimenä.

Nimet eivät ole kuvissa esiintymisen mukaisessa järjestyksessä.

Neuvottelukunta


Jukka Ruusunen (Fingrid Oyj), Juhani Järvelä, pj. (Oulun Energia Oy), Riikka Hirvisalo-Oja (Caruna Oy), Esa Hyvärinen (Fortum Oyj), Raimo Härmä (Kymenlaakson Sähköverkko Oy), Jarmo Kurikka (Nurmijärven Sähkö Oy), Ilkka Latvala (Metsä Board Oyj), Jarmo Myllymäki (Elenia Oy), Stefan Sundman (UPM-Kymmene Oyj), Tuomas Timonen (Kemijoki Oy), Jussi Jyrinsalo, siht. (Fingrid Oyj), Pekka Manninen (Helen Oy), Jarmo Tanhua (Teollisuuden Voima Oyj).
Kuvasta puuttuu Jukka Mikkonen (Stora Enso).

Verkkotoimikunta


Jyrki Havukainen (Kilpilahden Sähkönsiirto Oy), Ismo Heikkilä (Kemijoki Oy), Jorma Heikkilä (Metsä-Fibre Oy), Risto Lappi (Vantaan Energia Sähköverkot Oy), Arto Nikkanen (LE-Sähköverkot Oy), Matti Ryhänen (Savon Voima Verkko Oy), Henrik Suomi (Caruna Oy), Seppo Tupeli (Herrfors Nät-Verkko Oy Ab), Kari Kuusela, pj. (Fingrid Oyj), Meri Viikari, siht. (Fingrid Oyj), Petri Parviainen (Fingrid Oyj).

Käyttötoimikunta


Hannu Halminen (Boliden Harjavalta Oy), Teppo Härkönen (Helen Sähköverkko Oy), Turo Ihonen (Elenia Oy), Reima Päivinen, pj. (Fingrid Oyj), Jonne Jäppinen, siht. (Fingrid Oyj), Teuvo Jouhten (PVO-Vesivoima Oy), Jussi Karttunen (Fortum Power and Heat Oy), Ismo Reinikka (Loiste Sähköverkot Oy), Harri Salminen (Turku Energia Sähköverkot Oy).

Markkinatoimikunta


Asta Sihvonen-Punkka, pj. (Fingrid Oyj), Mika Laakkonen (Kymppivoima Hankinta Oy), Satu Viljainen, siht. (FIngrid Oyj), Janne Laine (Enegia Oy), Mikko Lepistö (SSAB), Sami Oksanen (Nord Pool Finland Oy), Raimo Peltola (Fortum Power and Heat Oy), Ari Sormunen (Kuopion Energia), Anne Särkilahti (UPM-Kymmene Oyj), Harri Tiittanen (Power-Deriva Oy).
Kuvasta puuttuu Jouko Isoviita (Oulun Energia).