Fingrid lyhyesti

 • Fingrid Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa.
 • Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä jakeluverkot.
 • Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä. Fingrid vastaa siitä, että tuotanto ja kulutus ovat jatkuvasti tasapainossa. Vuosina 2017—2026 rakennetaan noin 2 500 kilometriä uusia voimajohtoja ja kahdeksan sähköasemaa.
 • Fingridin asiakkaita ovat verkkoyhtiöt, sähkön tuottajat, sähkön käyttäjät ja sähkömarkkinatoimijat. Näille ryhmille yhtiö tarjoaa erilaisia palveluita, joita ovat: kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon, käyttövarma sähkönsiirto, tasesähkökauppa ja taseselvitys, toimivat sähkömarkkinat, sähkömarkkinainformaation tuottaminen, sähkömarkkinoiden tiedonvaihto sekä alkuperätakuun sertifikaatti.
 • Suomen sähköjärjestelmä on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää. Yhteispohjoismainen järjestelmä on kytketty Keski-Euroopan järjestelmään tasasähköyhteyksin. Lisäksi Suomesta on tasasähköyhteydet Venäjälle ja Viroon.
 • Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 600 kilometriä sekä 118 sähköasemaa, 4 HVDC -asemaa ja 10 omaa varavoimalaitosta.
 • Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö osallistuu eurooppalaisen yhteistyöjärjestö ENTSO-E:n toimintaan ja eurooppalaisten verkkosääntöjen laadintaan sekä verkkosuunnitteluun. Pohjoismaisilla kantaverkkoyhtiöiden toimitusjohtajilla on lisäksi epävirallinen Nordic CEO meeting -yhteistyöelin.
 • Fingrid kehittää uusia markkinapalveluita, joilla parannetaan markkinoiden toimivuutta. Fingridissä käynnistyi keväällä 2015 projekti, jonka tuloksena sähkön vähittäismyyjien ja verkkoyhtiöiden tiedonvaihto keskitetään yhteen palveluun, datahubiin. Tässä yhteydessä myös sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosesseja selkeytetään ja tehostetaan.
 • Omistajina Suomen valtio suoraan 28,2 prosenttia, Huoltovarmuuskeskus 24,9 prosenttia, Aino Holdingyhtiö Ky 26,4 prosenttia, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 19,9 prosenttia ja muut institutionaaliset sijoittajat 0,6 prosenttia. Aino Holdingyhtiö Ky:n omistavat OP Vakuutus- ja eläkeyhteisöt (Pohjola Vakuutus Oy, OP-Henkivakuutus Oy, OP-Eläkekassa sekä OP-Eläkesäätiö), Valtion Eläkerahasto sekä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo.
 • Yhtiö on perustettu 29.11.1996.
 • Operatiivinen toiminta alkoi 1.9.1997.
 • Liikevaihto 586 (600) miljoonaa euroa.
 • Taseen loppusumma 2,1 (2,1 ) miljardia euroa
 • Fingridin pääomamarkkinoilla liikkeelle laskemat velkakirjat ovat noteerattuja Lontoon pörssissä.
 • Fingrid omistaa 18,8 prosenttia sähköpörssi Nord Pool AS:stä.
 • Fingrid omistaa yhdessä Statnettin ja Svenska kraftnätin kanssa tasepalveluyhtiö eSett Oy:n. Yhtiö tarjoaa tasepalveluja Suomen, Norjan ja Ruotsin sähkömarkkinoiden osapuolille keväästä 2017 lähtien.
 • Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan perustama käytönsuunnittelua hoitava yksikkö, Nordic RSC on päätetty perustaa Kööpenhaminaan Tanskaan vuoden 2017 lopulla.
 • Henkilöstöä vuoden lopussa 334 (315), joista vakinaisessa työsuhteessa 291 (280).
 • Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiöllä on toimipaikat myös Hämeenlinnassa, Oulussa, Petäjävedellä, Rovaniemellä ja Varkaudessa.

Fingrid Oyj, organisaatio