Fingridin strategiset tavoitteet ja mittarit

= asetettu tavoite saavutettiin / yli tavoitteen

= asetetun tavoitteen tuntumassa

= alle asetetun tavoitetason, mutta edelleen hyvä tulos

= alle asetetun tavoitteen, mutta tulos aiempien vuosien tuntumassa

= saavutettu tulos selkeästi alle asetetun tavoitteen

 

  Tavoitteemme 2016 Miten onnistuimme? Mihin tähtäämme 2017? YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
ASIAKKAAT JA YHTEISKUNTA        
Häiriöiden kansantaloudellinen asiakashaitta

Kantaverkon häiriöiden aiheuttama taloudellinen haitta asiakkaille alle 3,5 miljoonaa euroa.

Taloudellinen haitta asiakkaille oli 3,1 miljoonaa euroa. 

Laskentatapa muuttunut viranomaissääntelyn seurauksena ja tavoite alle 7,5 miljoonaa euroa. Aiemmalla laskentatavalla 3,5 miljoonaa euroa.

 

Asiakkaiden luottamus Fingridiin Asiakaskyselyn tavoitetaso 3,7 (asteikko 1-5).

Tulos oli 4,0.

Asiakaskyselyn luottamusmittari 4,0

 

Hintataso ENTSO-E:n eurooppalainen hintatasovertailu: mitalisija 16:n maan vertailuryhmässä.

Fingridin sijoitus oli 4.

Tavoite ennallaan.
TALOUS        
Luottoluokitus

Luottoluokituksen säilyttäminen vähintään tasolla A-.

Fingridin luottoluokitus parani tarkastelukaudella.

Tavoite ennallaan.

 

Osingonmaksukyky

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto.

Omistajien tavoitteiden mukainen osinkotuotto saavutettu.

Tavoite ennallaan.

 

 

Kustannustehokkuus

Nykyisen hyvän kustannustehokkuuden säilyttäminen ja tuottavuuden jatkuva parantaminen.

Hyvä kustannustehokkuus säilytetty.

Tavoite ennallaan.

 

 

SISÄISET PROSESSIT        

Investointien toteutuminen

Kantaverkon investointiohjelman toteuttaminen Suomen ilmasto- ja energiastrategian toteuttamisen mahdollistamiseksi: investointihankkeet aikataulussa ja budjetissa.

Investointihankkeet edenneet aikataulun mukaisesti ja pysyneet budjetissa.

Tavoite ennallaan.

Sähkömarkkinoiden edistäminen

Keskeiset sähkömarkkinoiden kehittämishankkeet ja palvelut toteutettu suunnitellusti.

Hankkeet toteutuivat pääosin suunnitellussa aikataulussa ja keskeiset palvelut on tuotettu laadukkaasti.

Asiakaskyselyn arvosana sähkömarkkinoiden edistämisessä onnistumisessa 3,8. 

 

     

Keskeytysten ajoitus Ruotsin yhteyksillä sähkömarkkina-vaikutusten vähentämiseksi. Tavoitetaso yli 56%.

Hankintaketju

Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa.

Ei merkittäviä poikkeamia tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa.

Tavoite ennallaan.

Työturvallisuus

Työtapaturmataajuus alle 5 vuoden 2018 loppuun mennessä (mukana fingridiläiset ja palvelutoimittajat).

Työtapaturmataajuus oli 8.

Tavoite ennallaan.

Maankäyttö- ja ympäristö

Ei merkittäviä ympäristöpoikkeamia.

Toiminnassa ilmeni yksi merkittävä ympäristöpoikkeama.

Tavoite ennallaan.

 

Maanomistajakyselyjen yleisarvosana hyvä.

Kolmea päättynyttä voimajohtohanketta koskeneen kyselyn yleisarvosana oli noin 4 eli hyvä.

Tavoite ennallaan.

Kunnossapidon ja omaisuuden hallinnan tehokkuus

Mitalisija kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS).

Saavutettiin mitalisija.

Tavoite ennallaan.

Käyttötoiminnan tehokkuus

Mitalisija kansainvälisessä käyttötoiminnan vertailussa.

Mitalisija hyvin lähellä.

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus: häiriö-keskeytysaika liittymispistettä kohti alle 3 minuuttia.

     

Järjestelmäreservien riittävyys vähintään 99,99 %.

HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

       

Työilmapiiri

Henkilöstötutkimuksen kärkitulos.

Saavutettiin paras luokitus.

Tavoite ennallaan.

Johtaminen

Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksen yleinen yhtiösarja: 10 parhaanjoukossa (joka toinen vuosi tehtävä tutkimus).

Ei tutkittu vuonna 2016.

Tavoite ennallaan.

Vastuulliset toimintatavat

100 % henkilöstöstä läpäissyt  Fingridin toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen.

96 % henkilöstöstä läpäissyt Fingridin toimintaperiaatteiden verkkokoulutuksen.

Henkilöstökyselyn arvosana  toimintatapojen vastuullisuudesta hyvä.