Digitalisaatio

Arvioiden mukaan kuluvan vuosikymmenen lopussa internet liittää yhteen seitsemän miljardia henkilökohtaista päätettä ja 30 miljardia teollisuuden, logistiikan sekä erilaisten valvonta- ja hallintajärjestelmien laitetta. Aiemmin ihmiset yhdistäneestä ja palveluihin liittäneestä internetistä on tulossa kaiken internet.

Mobiilisti integroitunut, laite- ja yksilölähtöinen informaatioteknologia muokkaa ihmisten arkea, yritysten johtamista ja liiketoimintamalleja. Digitalisaatio muuttaa työn tekemisen luonnetta ja tehostaa tiedon hankintaa ja jalostamista. Digitalisoidut tuotantoprosessit korvaavat ihmistyövoimaa henkilövaltaisilla aloilla.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia toiminnan tuottavuuden parantamiseen ja monipuolisiin uusiin sähköisiin palveluihin. Vähittäismarkkinoiden digitalisoitumisen takia kuluttajakohtaisen hajautetun tuotannon ja kulutuksen mittaus- ja ohjaustiedon keruu- ja siirtotarpeet kasvavat merkittävästi. Aurinkovoiman ja muun hajautetun pientuotannon määrä lisääntyy, jota yhdessä kulutuksen kanssa hyödynnetään tehotasapainon säätelyssä. Tämä yhdistettynä digitalisaation mahdollistamaan älyverkkoteknologiaan luo uusia liiketoimintamalleja. Toisaalta liiketoiminnan jatkuvuus on entistä enemmän riippuvainen tietojärjestelmien toiminnasta, mikä vaatii kyberuhkien torjunnassa jatkuvaa valppautta ja kattavia tietoturvaratkaisuja.

Fingridin rooli sähkön tuotannosta kulutukseen