Energiaturvallisuus ja sähköriippuvuus

Sähkönkulutuksen kasvun ennustetaan olevan maltillista Pohjoismaissa. Kulutus kasvaa palveluissa ja kotitalouksissa. Sähkön saatavuus ja kohtuullinen hinta korostuvat runsaasti energiaa käyttävillä teollisuudenaloilla.

Euroopan unionissa käytettävästä energiasta yli 50 prosenttia katetaan tuontienergialla. Unionin energiavarmuusstrategian keskeisiä teemoja ovat ulkoisten energiatoimitusten monipuolistaminen, energiarakenteen parantaminen, energiasisämarkkinoiden toteuttaminen ja energiansäästö. Euroopan unionin jäsenvaltioilla on omat energiastrategiansa, joissa lähtökohtina ovat kansalliset tavoitteet ilmaston, kilpailukyvyn ja omavaraisuuden suhteen.

Kantaverkkoa kehitetään yhteistyössä Itämeren alueella ja siirtoyhteyksiä pohjoiseen Manner-Eurooppaan vahvistetaan, mikä integroi Pohjoismaita yhä enemmän Eurooppaan.

Sähkön tuotantorakenteen muutokseen liittyvien riskien kasvun ohella yhteiskunnan häiriönsietokyky sähkön saannin suhteen on heikkenemässä. Sähköjärjestelmän vakavat häiriöt ovat yhteiskunnan suurimpia turvallisuusuhkia. Kantaverkkoyhtiöiltä edellytetään tässäkin suhteessa tiivistä rajat ylittävää alueellista yhteistyötä.