Globalisaatio ja vastuullisuus

Kiinasta on tulossa maailman suurin talous ja Aasiasta maailman tärkein talousalue. Poliittista ja taloudellista valtaa siirtyy lännestä itään ja pohjoisesta etelään. Euroopan suhteellinen kilpailuasema on heikko, mikä uhkaa pääomasidonnaisen ilmasto- ja energiapolitiikan toteuttamista. Toisaalta Euroopan unioni on kyennyt luomaan maailman suurimmat sähkömarkkinat.

Mittavat ilmasto- ja energiaohjelmat lisäävät Euroopan ulkopuolisten toimijoiden tuloa laite- ja urakkamarkkinoille. Kansainvälinen hankintatoiminta merkitsee pidentyviä ulkomaisia toimitusketjuja ja tarkkuutta vastuullisessa hankinnassa. Työvoiman liikkuvuus tekee energiayhtiöistä kansainvälisiä.

Kansainväliset rahoitusmarkkinat tarjoavat hyvin hoidetulle ja korkean luottoluokituksen yhtiölle mahdollisuuden joustavan ja edullisen rahoituksen hankkimiseen. Rahoitusmarkkinoiden epävakaus erityisesti euroalueella jatkuu ja globaalit vaihtelut vaikuttavat myös Suomessa. Yritystaloutta ja vastuullista toimintaa koskeva sääntely lisääntyy sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Avoimuuden merkitys lisääntyy, ympäristötietoisuuden kasvu jatkuu ja toiminnalle asetettavat ympäristövaatimukset kiristyvät.
 

Megatrendit ja Fingridin toiminnan olennaiset asiat vaikutusalueineen